Segura är en 325 km lång flod i sydöstra Spanien. Den har sina källor nära Santiago Pantones i Andalusien och sitt utlopp i Medelhavet cirka 15 km norr om Torrevieja i Valenciaregionen.

Segura.