Schalburgkorpset, uppkallat efter Christian Frederik von Schalburg, den stupade chefen för Frikorps Danmark, var en kår bestående av danskar i tysk tjänst som verkade i Danmark under den tyska ockupationen under andra världskriget.

Schalburgskorpsets fana

HistorikRedigera

Kåren bildades i februari 1943 och personalen rekryterades ur frikåren och bland danska nazister. Delvis värvades även kriminella element. Kåren som stod under befäl av kaptenlöjtnant K. B. Martinsen, uppträdde dels öppet, svartuniformerad eller i danska militäruniformer, arbetade även delvis i det fördolda och hade en egen underrättelseavdelning. Kåren var det viktigaste redskapet för terrorn mot civilbefolkningen i Danmark och användes av Gestapo bland annat till angiveri, politiska mord och kontrasabotage. För sådana handlingar, som utfördes av Schalburgkorpset och liknande sammanslutningar användes ordet “schalburgtage”.[1]

OrganisationRedigera

Schalburgkorpset hade 10 huvudavdelningar:

  1. Militära avdelningen (danska: Den militære afdeling)
  2. Civila avdelningen (danska: Dansk Folkeværn)
  3. Landstormen (delvis uniformerat bevakningskompani, delvis hemlig väpnad organisation)
  4. Rasbiologiska avdelningen (danska: Racebiologisk afdeling)
  5. Propagandaavdelningen (danska: Propagandaafdelingen)
  6. Avdelningen för utbildning och politisk världsåskådning (danska: Afdelingen for skoling og politisk verdensanskuelse)
  7. Underrättelsetjänsten (danska: Efterretningstjenesten, ET)
  8. Administrativa avdelningen (danska: Administrationen)
  9. Schalburgskorpsets presstjänst (danska: Schalburgkorpsets pressetjeneste)
  10. Radioavdelningen (danska: Radiotjenesten)

GraderRedigera

Schalburgskorpsets grader [2] Motsvarande grader i Allgemeine-SS
[2]
Schalburgmand SS-Mann
Tropsfører SS-Sturmmann
Overtropsfører SS-Rottenführer
Vagtmester SS-Unterscharführer
Overvagtmester SS-Oberscharführer
Stabsvagtmester SS-Hauptscharführer
Fendrik SS-Sturmscharführer
Løjtnant SS-Untersturmführer
Overløjtnant SS-Obersturmführer
Kaptajn SS-Hauptsturmführer
Major SS-Sturmbannführer
Oberstløjtnant SS-Obersturmbannführer
Oberst SS-Standartenführer

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera