Allgemeine-SS (ungefär Allmänna SS) var den största delen av Schutzstaffel.

Grå SS-uniform.

Tillkomst redigera

Allgemeine-SS etablerades hösten 1934 för att skilja det ursprungliga SS från medlemmarna i SS-Verfügungstruppe och SS-Totenkopfverbände.

Politisk organisation redigera

Allgemeine-SS var den allmänna politiska grenen av SS. Allgemeine-SS bar fram till krigets början den "klassiska" svarta SS-uniformen.

  1. Aktiva SS (18–35 års ålder)
  2. SS-Reserven (35–45 års ålder)
  3. SS-Stammavdelning (över 45 års ålder)

Krigstida utveckling redigera

Under kriget inkallades större delen av aktiva SS och SS-reserven till krigstjänst, framförallt i Waffen-SS. De svarta uniformerna lämnades in och gjordes i stor utsträckning om till uniformer för Schutzmannschaft i det ockuperade Östeuropa. I riket kvarvarande medlemmar av Allgemeine-SS fick efterhand allt fler uppgifter inom riksförsvaret. Personal från Allgemeine-SS med krigstida uppgifter bar en grå fältuniform modell 1938, med Allgemeine-SS:s gradbeteckningar.

Bland de krigstida organisationer som sorterade under Allegemeine-SS hörde:

  • SS-Bordschutzmannschaften, säkerhetsbesättning på handelsfartyg bemannade med norska, holländska eller andra sjömän från det ockuperade Västeuropa.
  • SS-Industrieschutzmannschaften, SS-företagshemvärn.
  • SS-Postschutz, Sonderpolizei som bildades 1942 genom sammanslagning av SS-Funkschutz (bildad 1941 för skydd av radiostationer) och Postschutz (rikspostens driftvärn bildad 1933).
  • SS-Bahnschutz var sedan 1944 ansvarigt för skydd av Deutsche Reichsbahn inom riket, eftersom Bahnschutzpolizei huvudsakligen var insatt i de ockuperade länderna.

Paramilitära grader redigera

Allgemeine-SS grader var paramilitära grader, inte militära grader som i Wehrmacht och Waffen-SS. Det betydde att befäl i Allgemeine-SS inte kunde ge order till personal i Wehrmacht eller Waffen-SS. SS och Wehrmacht skulle däremot utbyta "kamratliga hälsningar".

Referenser redigera

Tryckta källor redigera

  • Lumsden, Robin (2004). The Allgemeine-SS. London: Osprey. ISBN 1-85532-358-3 
  • Mollo, Andrew (1991). Uniforms of the SS (1): Allgemeine-SS. London.