Sayeret Mat'kal (סיירת מטכל) är en israelisk specialstyrka för spaning, rekognoscering och antiterrorism. Namnets första del, Sayeret, betyder just rekognoscering. De är israeliska överbefälhavaren och generalstabens specialstyrka, med uppbyggnad som liknar brittiska SAS. De sorterar under Agaf HaModiin, (AMAN) som är en underrättelsesektion under generalstaben (vilket å andra sidan många stora enheter som Enhet 8200 också gör). Enheten har som motto "De som vågar vinner". Kongenialt kallas de Enheten .

De är mest kända för insatsen under Operation Entebbe 1976, då de räddade många människor i Uganda. Men de bildades 1957 av Abraham Arnan (född Herling). 1959 värvades en ung man vid namn Ehud Barak till enheten.

Utbildningen är 20 månader.