Sanningsserum, sanningsdrog, ett tänkt kemiskt preparat som kan göra mottagaren mer benägen att ge sanningsenliga svar i ett förhör.

Sanningsserum förekommer i många science fiction-berättelser, bland annat Karin Boyes Kallocain.

Den största likheten med ett riktigt ämne är antagligen skopolamin som användes i detta syfte under andra världskriget.

Se ävenRedigera