Sannings- och försoningskommission

En sannings- och försoningskommission eller sanningskommission är en statlig organisation som utreder oegentligheter i det förflutna, så att försoning ska kunna äga rum.

Sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika är en internationell förebild.

År 2017 beslöt Stortinget i Norge att inrätta den norska sannings- och försoningskommissionen för att undersöka följderna av förnorskningspolitiken för samer och kväner.

Se ävenRedigera