Öppna huvudmenyn

En sannings- och försoningskommission eller sanningskommission är en statlig organisation som utreder oegentligheter i det förflutna, så att försoning ska kunna äga rum.

Sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika är en internationell förebild.