Sannings- och försoningskommission

En sannings- och försoningskommission eller sanningskommission är en statlig organisation som utreder oegentligheter i det förflutna, så att försoning ska kunna äga rum.

Sydafrikas sannings- och försoningskommission är en internationell förebild.

År 2017 beslöt Stortinget i Norge att inrätta Norges sannings- och försoningskommission för att undersöka följderna av förnorskningspolitiken för samer och kväner.

Se ävenRedigera