Sankt Hansskolan

låg- och mellanstadieskola i Visby innerstad

Sankt Hansskolan är en skolbyggnad på Sankt Hansgatan 32 i Visby.

Sankt Hansskolan 2018

Byggnaden ritades 1854 av Fredrik Wilhelm Scholander som ny skolbyggnad för i samband med att gymnasiet som inträttats 1819-20 sammanslogs med lärdoms- och apologistskolan. 1859 stod byggnaden klar, ursprungligen i två våningar. Senare lyftes taket och en tredje våning byggdes på. 1863 kompletterades läroverket med en gymnastikbyggnad, ritad av Gustaf Dahl. Gymnastikbyggnaden ansågs dock i slutet av 1930-talet som uttjänt, och ersattes på 1940-talet av en ny, ritad 1939 av arkitekterna Nils Ahrbom och Helge Zimdal.[1]

Fram till slutet av 1960-talet användes byggnaden av Visby högre allmänna läroverk.

Referenser redigera

  1. ^ Hansson, Joakim (2001). ”Lokala och främmande arkitekters verk i Visby.”. Gotländskt arkiv 2001 (73), : ill.: sid. 53-70. 0434-2429. ISSN 0434-2429.  Libris 8463020

Vidare läsning redigera

  • Bohman, Lennart, red (1971). Ett landsortsläroverk: studier kring Visby gymnasium 1821-1971. Årsböcker i svensk undervisningshistoria, 0346-8461 ; 51(1971) ; 125. Stockholm: Föreningen för svensk undervisningshistoria. Libris 821330