Öppna huvudmenyn

Sandbroätten (spets från vänster) är ett nutida namn på en uppländsk frälseätt under 1300-talet med Sandbro i Björklinge socken som stamgods. Till ätten hörde även de medeltida stenhusen Lindholm vid Långsjöns norra spets samt Nynäs vid Långsjöns östra strand.[1].

Sandbroätten
Känd sedan1300-talet med
UrsprungBjörklinge socken
SätesgårdSandbro

Vapen: delad sköld med spets från vänster, ibland är nederkanten på spetsen nästan, eller helt rakt horisontell, ibland går spetsens undersida snett uppåt, vilket kan ses på SDHK-nr: 3797 med vapen från fyra samtida sigillanter från ätten: Torsten Styrbjörnsson, dennes bröder Johannes, Olof, och Greger.[2]

Styrbjörn Torstensson:

 1. Torsten Styrbjörnsson var i mitten av 1300-talet fogde (advocatus) i Hälsingland. [3] Torsten av Sandbro var en av de sju ledamöter från Tiundaland som tillsatts för att utarbeta Upplandslagen under Birger Persson (Finstaätten)s ledning.
 2. Katarina Styrbjörnsdotter var gift med Nils Gerbo, och
 3. riddaren Gregers Styrbjörnsson (1321-1360) var gift med Katarina Bengtsdotter (ansikte)
  1. Jon Gregersson
  2. Magnus Gregersson i Brattastad. Magnus Gregersson (Sandbroätten) i Bräcksta (Tensta socken) säljer med samtycke av sin bror Jon Gregersson och sin ”måg” Ulf Bengtsson, till herr Sigvast Olofsson, kanik i Uppsala och domkyrkans syssloman, 5 1/2 öresland gammal frälsejord i Hälleby i Östuna socken, Långhundra härad för 65 mark gängse penningar.[4]. Gift med Bengta (Benedikta) [5]Magnusdotter (död 1382?). I testamente nämns hennes make Magnus (Gregersson) , systern fru Sigrid och syskonbarnet fru Helena, båda Klara kloster, svärsonen herr Bengt jämte hans maka och deras son samt Bengtas dotter vid namn Kristina, vilka alla erhåller dyrbarheter.[6]
   1. NN Magnusdotter, (gift med Ulf Bengtsson? se ovan)
 4. Johan (Johannes), fastighetsägare i Uppland.
 5. Olof. År 1345 omnämns hans änka Margareta.

De båda sista bröderna är i flera källor identifierade som en person, kallad Johannes Olof, men är i Svenska sigiller från medeltiden av Bror Emil Hildebrand omnämnda som två personer, Johan och Olof.[7]

KällorRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Rahmqvist, Sigurd; Sandbroätten en Uppländsk frälsesläkt och dess gods. PHT 1978
 2. ^ SDHK-nr: 3797 med vapen från fyra sigillanter från ätten
 3. ^ SDHK-nr: 5464
 4. ^ SDHK-nr: 13105
 5. ^ SDHK-nr: 12244
 6. ^ SDHK-nr: 9984
 7. ^ Svenska sigiller från medeltiden av Bror Emil Hildebrand, nr 383, Inge Kettilbjörnsson, riddare