Samuel Cockburn (själv stavade han sitt släktnamn Cobron), född cirka 1574 i Skottland, död av fältsjuka i december 1621 vid ett fälttåg i Lettland, begravd 1622 i Åbo domkyrka, var en skotsk militär i svensk tjänst.

Cockburns gravmonument i Åbo domkyrka.

Cockburn deltog i Karl IX:s och Gustav II Adolfs krig i Ryssland och i Baltikum, avancerade till generalfältvaktmästare och ledde länge finländska trupper, var bland annat med om att erövra Novgorod den 16 juli 1611. Under dessa krigsfärder grundade han utanför Riga, vid floden Dünas södra sida en fästning, som fick namnet Cobrons skans, som kom att bestå under hela den svenska stormaktstiden, vilket bland annat ett stort antal kartor från Krigsarkivet visar (i vissa källor omnämns en viss Daniel Cobron som dess grundare, men torde vara en namnförväxling). För sina tjänster gav kungen Cockburn 301 gårdar i Österbotten.

Externa länkarRedigera