Samtidskonst

nuvarande konst som börjar med popkonst och konceptuell konst

Begreppet samtidskonst avser antingen konst som utförs i vår samtid, eller utvidgat, konst från sent 1960-tal till och med 2000-talets konst. Samtidskonst kan också vara synonym med postmodern konst eller konst som medvetet befinner sig utanför eller motsätter sig modernismens grunder. Termen postmodernism kan dock vara problematisk eftersom den kan syfta på en historisk epok och ett specifikt förhållningssätt till konst och skapande. Många konstnärer fortsätter även i dag att skapa konst utifrån ett modernistiskt ramverk, varför nutida konstverk inte alltid uppvisar typiskt postmodernistiska idéer. Därför används i stället ofta begreppet samtida konst, på grund av ordets inkluderande karaktär.

Konstens historia
Artiklar som är del i serie:

Konsten har sedan slutet av 1960-talet blivit alltmer internationell. I skuggan av ett vidgat konstbegrepp har det gränsöverskridande och personliga, somliga skulle säga privata, fått mer utrymme och ismerna har fått träda tillbaka.

Några uttryck och/eller metoder redigera

Eftersom begreppet samtidskonst är ett oprecist begrepp innehåller det en stor mängd uttryck. Måleri, teckning, fotografi och skulptur är tekniker som självklart används inom ramen för samtidskonsten. Dock finns det ett antal uttryck och konstnärliga fält som mer än andra kan förknippas med samtidskonst.

Här följer ett antal exempel:

Några samtidskonstnärer redigera

Amerika redigera

Se vidare:

Europa redigera

(För svenska samtida konstnärer se svensk konst)

Asien redigera

Afrika redigera

Samtidskonsten i Sverige redigera

Se även redigera

Externa länkar redigera