Öppna huvudmenyn

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet (KUU) var ett tillfälligt utskott[1] i Sveriges riksdag som kom till efter att konstitutionsutskottet och utrikesutskottet gemensamt hade kommit överens om att gemensamt bilda ett sammansatt utskott. Den första uppgiften KUU fick var att behandla frågan om ett konstitutionellt fördrag för EU, som berör regeringens skrivelse 2006/07:85, Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2006.[2]

Det enda stadigvarande sammansatta utskott som finns i riksdagen just nu[när?] är Sammansatta försvars- och utrikesutskottet. Sammansatta försvars- och utrikesutskottet(UFöU) arbetade hösten 2010 med regeringens förslag om fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF). Utskottet arbetade även den 31 mars 2011 med regeringens förslag om ett svenskt deltagande i den internationella militära operationen i Libyen(FL01). De ställde sig bakom regeringens propostion. Riksdagen röstade sedan den 1 april 2011 positivt till UFöU:s betänkande 2010/11:UFöU3.

Ledamöter 2008Redigera

KällorRedigera