Samlingspartiet Ny Fremtid var ett tidigare norskt parti, bildat 1993 av Fremskrittspartiets tidigare stortingsrepresentant Finn Thoresen.

Partiet ville bland annat förbjuda abort och homosexualitet samt ge kristendomen en starkare position i samhället.

I valet samma år ställde man upp med valsedlar i alla valkretsar, utan större framgång. 1994 gick Kristent Samlingsparti upp i partiet.

1998 gick Samlingspartiet Ny Fremtid samman med Kristent Konservativt Parti och bildade Kristet Samlingsparti.