Kristent Samlingsparti var ett tidigare norskt politiskt parti som 1994 gick upp i Samlingspartiet Ny Fremtid. Detta parti gick 1998, i sin tur, ihop med Kristent Konservativt Parti och bildade ett nytt parti som övertog det gamla namnet Kristent Samlingsparti.