Samlingsförvaltning innebär att förvalta och tillgängliggöra samlingar. Det innefattar flertalet av de arbetsuppgifter som rör samlingar på ett museum, hembygdsgård, kyrkan och liknande institutioner.

Samlingsförvaltningen visar vad som finns i samlingarna, varför de finns där och var de för närvarande befinner sig.

Uppgifterna inom samlingsförvaltning kan vara allt från insamling och accession av föremål, vård och konservering av fysiska objekt till tillgängliggörande och hantering av den information som skapas kring dem. Även genomtänkt och varsam gallring av objekt kan ingå i samlingsförvaltning.


KällaRedigera