Samhällsinformation

allmän kunskap förmedlad till invånarna i berörda område(n)

Samhällsinformation är gruppförsändelser från stat, kommun, politiska partier, kyrkan och ideella föreningar.

Gratistidningar med redaktionellt innehåll räknas generellt inte som samhällsinformation.

Enligt Post- och telestyrelsens bestämmelser skall samhällsinformation delas ut till alla hushåll, även de som har en dekal med "nej tack till reklam" vid sin postlåda.