Post- och telestyrelsen

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Post- och telestyrelsen (PTS) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation (telekommunikationer, IT och radio). Myndigheten sorterar under Finansdepartementet.

Post- och telestyrelsen
Post telestyrelsen flagga.jpg
DepartementInfrastrukturdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningStyrelse
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-4359
GeneraldirektörDan Sjöblom
InstruktionSFS 2007:951
Webbplatswww.pts.se
Post- och telestyrelsens byggnad vid Valhallavägen i Stockholm.

Myndigheten är från 1 oktober 2022 beredskapsmyndighet och sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn elektroniska kommunikationer och post.[1]

HistorikRedigera

PTS fick sitt nuvarande namn 1 mars 1994 i samband med att postverket ombildades till ett statligt bolag, Posten AB. Det statliga myndighetsutövandet som postverket ansvarat för flyttades till PTS föregångare Telestyrelsen. Telestyrelsen bildades 1 juli 1992 inför Televerkets bolagisering 1 juli 1993 (Se Telia Sonera AB).[källa behövs]

Under 2014 var PTS ordförande för EU-organet BEREC.[2]

VerksamhetRedigera

PTS arbetar reglerande utifrån lagar och föreskrifter, men bedriver även främjandearbete för att stötta utvecklingen inom sektorn elektronisk kommunikation och post. I första hand agerar PTS genom att analysera och beskriva marknaden, informera och ha dialog. PTS kan också lämna förslag till regeringen, till exempel om ändringar i lag.

Reglerar och granskar marknadsaktörerna

PTS sätter upp spelregler för marknaden och granskar marknadsaktörerna (tillsyn) med utgångspunkt ibland annat lagar och föreskrifter. Tillsynen inleds genom dialog. Om problem inte kan lösas på annat sätt kan myndigheten fatta tvingande tillsynsbeslut (förelägganden) och besluta i tvister.

Finansiering av samhällsviktiga lösningar och tjänster

När samhället ställer högre krav på den elektroniska kommunikationen än vad marknadens aktörer erbjuder kan PTS finansiera lösningar. Till exempel finansierar PTS tjänster för personer med funktionsnedsättning och åtgärder för att öka robustheten i kommunikationsnäten. Myndigheten upphandlar även telefoni för vissa hushåll och företag och kan sätta villkor om täckning i samband med tilldelning av radiofrekvenser.

Främjandearbete

PTS bedriver också ett arbete för att stötta utvecklingen, så kallat främjandearbete, till exempel vad gäller tillgången till kommunikation för alla och i alla delar av landet. Det kan till exempel handla om att samla olika intressenter som kan bidra och få dem att tillsammans hitta lösningar på problem.[3]

FinansieringRedigera

PTS löpande arbete finansieras i huvudsak av avgifter som tas ut av operatörer samt företag och personer som har tillstånd som PTS har tillsyn över, exempelvis tillstånd för olika typer av radioanvändning. PTS får också särskilda anslag för arbete med och upphandling av robust kommunikation och tjänster för personer med funktionsnedsättning.

FörfattningssamlingRedigera

PTS författningssamling innehåller en samling föreskrifter[4] och allmänna råd som PTS har utfärdat, samt ej upphävda föreskrifter utgivna av Televerket.

Generaldirektörer och myndighetscheferRedigera

Motsvarande myndigheter i andra länderRedigera

KällorRedigera

  1. ^ 1 § förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen och 18, 23 §§ bilaga 1-2 förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap
  2. ^ ”PTS - Berec”. www.pts.se. Arkiverad från originalet den 11 juni 2016. https://web.archive.org/web/20160611104114/https://www.pts.se/sv/Om-PTS/Internationellt-arbete/Berec-och-IRG/. Läst 22 april 2016. 
  3. ^ ”PTS - Faktablad - Om Post- och telestyrelsen - PTS-F-2014:1”. www.pts.se. https://pts.se/sv/dokument/faktablad/ovrigt2/faktablad---om-post--och-telestyrelsen---pts-f-20141/. Läst 28 mars 2017. 
  4. ^ ”PTS föreskrifter”. PTS. 14 februari 2022. https://www.pts.se/sv/bransch/regler/pts-foreskrifter/. Läst 1 december 2022. 

Externa länkarRedigera

Televerket Centralt utgivna föreskrifter och tryck 1912-1993]