Salomos dom

berättelse ur Första Kungaboken i Bibeln
För svenska kortfilmen från 1914, se Salomos dom (film). För en oljemålning av Giorgione, se Salomos dom (Giorgione).

Salomos dom är en episod i Gamla testamentet som inträffade under kung Salomos regeringstid. I Första Kungaboken (2:16–28) berättas att två prostituerade trädde fram inför Salomo, känd för sin vishet, och hävdade att de var mor till samma barn.

De båda kvinnorna bodde i samma hus och hade båda fött ett barn. Det ena barnet hade dock dött och nu hävdade båda kvinnorna sig vara mor till det överlevande barnet. Kung Salomo befallde att ett svärd skulle hämtas för att hugga barnet i två delar och ge kvinnorna hälften var. Den ena kvinnan brast då i gråt och vädjade till Salomo att hellre låta den andra kvinna få barnet samtidigt som den andra kvinnan sa att barnet skulle vara "varken mitt eller ditt, hugg det itu". Då förstod Salomo vem den riktige modern var – den som värnade barnets liv – och sa "ge henne det levande barnet. Döda det inte. Hon är dess moder."

Salomos dom är ett vanligt motiv i västerländsk konst.

GalleriRedigera

KällorRedigera