Salomonsgatan

gata i Helsingfors, Finland

Salomonsgatan (finska: Salomonkatu) är en omkring 600 meter lång gata i Kampen i Helsingfors. Den leder från Mannerheimvägen till Malmgatan och går bland annat längs med den norra sidan av Narinkentorget. Sträckan av Salomonsgatan mellan Mannerheimvägen och Fredriksgatan har ombyggts till gågata.

Salomonsgatan
Salomonsgatan sedd från öster. Till vänster norra flygeln av Glaspalatset med Amos Rex, Mauno Koivistoplatsen längre fram och Kampens centrum längre fram. Till höger Hankkijahuset, vidare Arkadiagatan nr 6, Sokos Hotel Presidentti och Granithuset. Mitt på gatan planterades 2011 den nya Glaspalatspilen.[1] Bilden är från 2014
Annat namnSalomonkatu
AnlagdOmkring 1910
Läge
PlatsPaasikiviplatsen
Narinkentorget
SträckningMannerheimvägen – Malmvägen
Längd600 meter
Gångsträcka av Salomonsgatan sedd från Fredriksgatan österut. Kampens centrum till höger, Tennispalatset och Granithuset till vänster. Den gula byggnaden som syns i bakgrunden är Posthuset vid Mannerheimplatsen.
Salomonsgatan väster om korsningen med Fredriksgatan. Till höger är Bilhuset, till vänster biljetthallsbyggnaden för Kampens metrostation. I bakgrunden, till vänster om den låga delen av Radisson Blu Royal Hotel] syns kupolen på Helsingfors synagoga på Malmgatan.
Bilhuset längs Salomonsgatan

Salomongatans östra ände går längs Paasikiviplatsen (tidigare Arkadiaplatsen), och på torget finns minnesmärket över Juho Kusti Paasikivi, Öst och väst, skapat av Harry Kivijärvi. Längs Salomonsgatan, på dess södra sida, finns förutom Narinkentorget också två mindre gatutorg, Mauno Koivistos torg och Tennispalatsets torg.

Salomonsgatan anlades omkring 1910 och följde då norra gränsen av Åbo kaserns område. Vid dåvarande Henriksgatan (nuvarande Mannerheimvägen) i den östra änden hade tidigare legat Arkadiateatern mitt emot Åbo kaserns huvudbyggnad. Tvärsöver Henriksgatan låg Gaslysnings ab:s gasverk och omedelbart norr om Arkadiateatern låg Tölö tull, där utfartsvägen till Åbo gick. I övrigt var området då nästan obebyggt.

Salomonsgatan är idag till större delen en gågata. Diskussion har skett om att också dra en spårvagnslinje på gatan, men denna tanke har inte genomförts.[2]

Byggnader och torg redigera

Källor redigera

Noter redigera