Patent- och registerstyrelsen

myndighet i Finland

Patent- och registerstyrelsen är en myndighet i Finland som handhar registrering av företag och immateriella rättigheter.[1] Patent- och registerstyrelsen (PRS) är ett ämbetsverk som för handelsregistret, företagsinteckningsregistret, registret över religionssamfund, föreningsregistret och stiftelseregistret samt beviljar patent, nyttighetsmodeller, mönsterskydd (designskydd), varumärken och LEI-nummer. PRS svarar också för att godkänna revisorer och för tillsynen över dem. Därtill tillhandahåller PRS företags- och organisationsdatasystemet tillsammans med Skatteförvaltningen på ytj.fi. PRS har cirka 400 anställda.

Prh merkki rgb 224.png

PRS hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för sin verksamhet. PRS är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att cirka 95 procent av utgifterna täcks med ämbetsverkets serviceinkomster.

PRS har ett urval av rådgivnings-, informations- och registreringstjänster för anmälningar, ansökningar och registreringar. Dessutom utför PRS olika typer av granskningar och utredningar om mönsterrättigheter, patent och varumärken efter beställning. Du hittar information om de här rättigheterna i olika databaser på prh.fi. Uppgifter som förts in i handelsregistret kan du ta del av och beställa genom PRS elektroniska informationstjänster.[2]

Externa länkarRedigera

KällorRedigera