Kvinnorna vid graven, målning av Bartolomeo Schedoni.

Salome eller Salomé, ibland Maria Salome eller Salome från Galileen, är en person som omnämns i Markusevangeliet 15:40 och 16:1. Hon var en av de kvinnor som närvarade vid Jesu korsfästelse och som besökte den tomma graven på påskdagens morgon. Hennes åminnelsedag är den 22 oktober. I de östliga kyrkorna räknas hon som en av myrrbärarna. Katolska kyrkan identifierar henne oftast som Sebedaios hustru och mor till apostlarna Jakob och Johannes, men också som Jungfru Marias syster.[1]

"Salome" kan vara en hellenistisk form av ett hebreiskt namn såsom Shulamit, Shulamith, Shulammite, Shlomit, Shlomtsion eller Shlomzion (av hebreiska shalom, "fred").

ReferenserRedigera

  1. ^ Catholic Encyclopedia: Salome (engelska)