The Swedish Bureau for Lesser Used Languages

(Omdirigerad från SWEBLUL)

SWEBLUL betecknar The Swedish Bureau for Lesser Used Languages, som är en kommitté organiserad i Europeiska byrån för mindre använda språk (European Bureau for Lesser-Used Languages, EBLUL). EBLUL består av företrädare från en stor mängd minoritetsspråkgrupper inom EU och har särskild status som NGO inom EU-kommissionen. SWEBLUL, som bildades 1996, är den första förening i Sverige som samlar de fem svenska minoritetsspråkgrupperna i för dem gemensamma frågor. SWEBLULs styrelse består av valda ledamöter representerande samtliga fem svenska nationella minoritetsspråk: samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Föreningen är en referensgrupp för Statens kulturråd och för den svenska regeringen i frågor som berör Sveriges minoritetsspråk Ledamöterna till SWEBLUL:s styrelse utses av de fem föreningar som representerar de svenska minoritetsspråken.

VerksamhetRedigera

De senaste åren har verksamheten bestått av att skapa en hemsida, skriva remisser, agera referensgrupp, arrangera seminarier och rådsmöten samt att arrangera den fjärde och femte internationella minoritetssångfestivalen Liet-Lávlut, samt deltävlingen Laulun Laulut för minoritetsspråk i Norden och Östersjöregioenn. Syftet med festivalerna är att främja sång och musik på minoritetsspråk, skapa språkkulturella infrastrukturer på europeisk nivå och som underlättar kontakt mellan kulturaktivister samt skapar intresse för minoritetsspråk och attraherar kulturturism.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera