Ej att förväxla med Europeiska kommissionen.

Europakommissionen, formellt Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna, var ett till Europarådet knutet organ som existerade 19531999 med uppgiften att granska anmälningar om brott mot europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Kommissionen var placerad i Strasbourg och ska ej förväxlas med Europeiska kommissionen, som är en av Europeiska unionens institutioner.

Se ävenRedigera