Svenska teknologföreningen (SvTF) var från 1877 namn på Sveriges främsta sammanslutning av ingenjörer och arkitekter, stiftades 1861 i Stockholm av Ernst August Wiman jämte några hans kamrater i Teknologiska institutets första avdelning. Föreningen uppgick 1974 i Sveriges Civilingenjörsförbund.

HistorikRedigera

 
Ingenjörshuset, Svenska Teknologföreningen byggnad vid Malmskillnadsgatan i Stockholm.

Föreningen hade till föregångare Teknologernas förening, bildad 1855, från 1858 benämnd Polytekniska föreningen och 1860 upplöst, samt den hösten 1860 under några månader existerande föreningen T.I. (Teknologiska Institutet). Den utgjorde till en början endast en kamratsammanslutning mellan elever vid Teknologiska institutet (sedermera Kungliga Tekniska högskolan) och hette först U.V.S. (förkortning för "Utilitatis Veritatisque Societas", d.v.s. samfundet för nytta och sanning) och sedan 1862 T.I. 1863 beslutat, att medlemmar, som avgått från institutet, skulle äga rätt att kvarstå. Därigenom öppnades vägen för reformer, som småningom utvecklat föreningen till landets ledande tekniska förbund. År 1878 uppdelades den på en första sektion, för elever vid Kungliga Tekniska högskolan, och en andra sektion, för därifrån utexaminerade elever, och samtidigt ändrades namnet till Teknologföreningen T.I. i Stockholm.

År 1877 ändrades namnet till Svenska Teknologföreningen och enligt de samtidigt antagna stadgarna skulle denna ej endast utgöra ett samband mellan dem, som var eller varit elever vid Tekniska högskolan, utan därjämte ha "till ändamål att åvägabringa en sammanslutning av dem, som på ett framstående sätt, vare sig i vetenskapligt, konstnärligt eller praktiskt hänseende, verka till den svenska industrins och byggnadskonstens gagn".

Sedan Kungl. Maj:t år 1910 utfärdat tillägg till Tekniska högskolans stadgar föreskrivit för eleverna obligatoriskt medlemskap i en studentkår, beslöts 1910, att dittillsvarande första sektionen, bestående av studerande, skulle upphöra.

I Svenska Teknologföreningen uppgick 1888 i det 1877 stiftade Byggnadssamfundet. Även den ända sedan 1865 existerande Ingenjörföreningen uppgick 1891 i Svenska Teknologföreningen, som därmed även övertog förvaltningen av Polhemsfonden och utdelningen av Polhemspriset (instiftat 1876).

Svenska Teknologföreningen utgav från 1878 "Teknisk Tidskrift", varjämte ett stort antal tekniska handböcker m.m. utgavs på föreningens förlag. Föreningen anlitades i mycket stor utsträckning av statsmakterna för erhållande av sakkunniga utlåtanden i tekniska och industriella frågor samt om lagförslag berörande föreningens intresseområde.

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera