Scart

standard för sammankoppling av elektronisk utrustning för ljud- och bildsignaler
(Omdirigerad från SCART)

Scart eller ursprungligen SCART är en standard för sammankoppling av elektronisk utrustning för ljud- och bildsignaler. Förkortningen SCART kommer ursprungligen från den franska organisationen för radio- och TV-tillverkare Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs. Scart benämns även som péritel, euroconnector eller europakontakt och används i mycket liten utsträckning utanför Europa. I Japan har dock samma kontakt använts, men med andra kopplingar, främst till hemdatorer.

En scart-kontakt.

En fullstiftad 20-pins scart (den 21:a är kabelns skärm) klarar av att överföra stereoljud, kompositvideo, RGB-signaler och styrsignaler i båda riktningarna. Under åren har standarden utökats, till exempel med styrsignaler för växling mellan bildformaten 4:3 och 16:9 samt kopplingar för S-Video, vilket inte var i bruk när standarden först definierades. En ytterligare utveckling är AV.link-protokollet, som tillåter en tv-apparat att vidarebefordra kommandon till en video eller dvd-spelare, så att en fjärrkontroll räcker för alla hopkopplade apparater.

Scart har nästan helt ersatts av HDMI-kontakten som är standard för digital överföring mellan A/V-enheter. HDMI har även tagit över bl. a. CEC-protokollet för att olika apparater ska kunna skicka meddelanden och kommandon mellan varandra från scart.

Kontakten redigera

 
Stiftnummer i scart-kontakten.
Pin Namn Beskrivning Signalnivå Impedans
1 AOR Ljud ut höger 0,5 V RMS <1 kOhm
2 AIR Ljud in höger 0,5 V RMS > 10kOhm
3 AOL Ljud ut vänster/mono 0,5 V RMS <1 kOhm
4 AGND Ljud jord - -
5 BGND RGB blå jord - -
6 AIL Ljud in vänster/mono 0,5 V RMS >10 kOhm
7 BIN RGB blå in/ut 0,7 V 75 Ohm
8 SWTCH Bredbildsomkoppling 0–2 V urkopplad, 5–8 V 16:9, 9,5–12 V 4:3 >10 kOhm
9 GGND RGB grön jord - -
10 CLKOUT Dataklocka ut okänt okänt
11 GIN RGB grön in/ut 0,7 V 75 Ohm
12 DATA Data ut okänt okänt
13 RGND RGB röd jord - -
14 DATAGND Data jord - -
15 RIN RGB röd in/ut eller kroma 0,7 V kroma, 0,3 V burst 75 Ohm
16 BLNK Videoläge 0–0,4 V kompositvideo, 1–3 V RGB. Styr även riktning av RGB-signalen i kabeln 75 Ohm
17 VGND Kompositvideo jord/sync ut jord/luminans ut jord - -
18 BLNKGND Kompositvideo in jord/sync in jord/widescreen jord/luminans in jord - -
19 VOUT Kompositvideo ut/sync ut/luminans ut 1 V 75 Ohm
20 VIN Kompositvideo in/sync in/luminans in 1 V 75 Ohm
21 SHIELD Gemensam jord - -

Se även redigera

Externa länkar redigera