S/S Ideal-X var det första containerfartyget. Det var ombyggt till att lasta och skeppa containrar. Ideal-X anträdde sin första resa 1956, då hon lämnade hamnen i Newark, New Jersey.

Skiss av S/S Ideal-X.