Wikisource
Texten till Säv, säv, susa finns på Wikisource.

Säv, säv, susa är en tragisk dikt av Gustaf Fröding, ur samlingen Nya dikter. Skriven i arkaiserande ton, närmast balladliknande. Dikten handlar om en ung kvinna, Ingalill, som "gått i sjön". Bakgrunden skildras mer antydningsvis ("de voro henne gramse vid Östanålid") än explicit, men dikten gör just genom sin återhållsamhet ett starkt gripande intryck.