Sättsteg

de lodräta delarna mellan planstegen i en trappa

Sättsteg är de lodräta delarna mellan planstegen i en trappa. Beroende på trappans konstruktion är sättstegen mer eller mindre stabiliserande men har oftast bara tätande eller döljande funktion. Öppna trappkonstruktioner saknar sättsteg. Ibland kan man också använda sig av halva eller en-tredje-dels sättsteg.

Schematisk skiss av trappa. Sättsteget är markerat "a".

Se ävenRedigera