Plansteg är den del av en trappa där man sätter foten. Planstegen är fästade i vangstyckena på olika sätt. Planstegets framkant som kallas trappnos är utsatt för slitage och förses ofta med en list av slitstarkt material såsom ek eller stål.

Schematisk skiss av trappa. Plansteget är markerat "c".