Sällskapsdans

dans där mänsklig samvaro står i fokus

Sällskapsdans är inte en beteckning på en grupp av dans, utan på ett sätt att utöva pardans. Sällskapsdans är det man bedriver om man "går ut och dansar". Den engelska benämningen social dancing har på senare år fått genomslag i Sverige, så att många använder begreppet socialdans istället för sällskapsdans.

Etiketten för sällskapsdans varierar något mellan såväl olika länder som olika danser, men efter en eller några danser brukar man tacka för dansen och söka sig en nya danspartner. Sällskapsdans kan bedrivas i regi av ideella föreningar, men bedrivs oftast ute på lokal som en del av nöjeslivet.

I Sverige är de vanligaste sällskapsdanserna bugg och foxtrot, som ofta dansas på samma tillställningar. Utöver detta finns särskilda evenemang för de som utövar danser som gammaldans, argentinsk och finsk tango, salsa och lindy hop. Bugg- och foxtrotkulturen är oftast mera nöjesbetonad medan övriga danser hålls vid liv av specialintresserade kretsar. Även dessa danser dansas ibland på dansrestauranger – kanske särskilt salsan – men till stor del sköts arrangemangen om av ideella föreningar som även lär ut dansen ifråga. Om man letar efter någonstans att gå ut och dansa, så kan en Danskalender vara till hjälp.