Sällskapet (herrklubb)

en herrklubb på Arsenalsgatan vid Blasieholmstorg i Stockholm

För andra sällskap med liknande namn, se Sällskapet.

Sällskapet är en svensk herrklubb som grundades 1 december 1800 och huserar på Arsenalsgatan 7 vid Blasieholmstorg i Stockholm.[1] De ursprungliga stiftarna var i huvudsak grosshandlare och adelsmän. Ledamöternas antal var i det första protokollet, daterat den 16 jan 1801, bestämt till 400. Kung Carl XVI Gustaf är Sällskapets höge beskyddare och i klubbens foyer finns en byst av honom skapad av skulptören Gudmar Olovson samt en byst av Karl XIV Johan skänkt av denne till klubben 1844 och skapad av skulptören Johan Niclas Byström. Klubben leds av en direktion. Styrelseordförande är bankdirektör Michael Zell. Den dagliga verksamheten leds av en verkställande direktör, John Josefson.[källa behövs]

Fasaden mot Blasieholmstorg
Biljardsalen 1901

Fastigheten Redigera

Klubben höll från början till i Kirsteinska huset vid Munkbron. 1849 flyttade den till Bergstrahlska huset vid Riddarhustorget och Stora Nygatan och 1857 till Hotel Rydberg vid Gustaf Adolfs torg.[2]

Sedan 31 mars 1870 har sällskapet sina lokaler i fastigheten Arsenalsgatan 7, som byggdes för Sällskapet, invigdes 1874 och som övergick i dess ägo 31 mars 1877. Fastigheten är ritad av arkitekten Johan Fredrik Åbom och inrymmer också en kopia av den bankettlokal denne ritade för det gamla Hotel Rydberg vid Gustav Adolfs torg. Denna lokal är i dag klubbens huvudmatsal. Därtill kommer många vackra klubbrum med bl.a. biljard- och bridgespelrum samt ett stort bibliotek. Klubben har en egen bibliotekarie.

Kända nutida medlemmar (urval) Redigera

Litteratur Redigera

  • Claës Lundin: Sällskapet 1800-1900, festskrift till 100-årsdagen

Källor Redigera