Säkerhetsbataljon

Säkerhetsbataljonen är ett gemensamt namn för alla säkerhetsförband inom Försvarsmakten, som består av en Säkerhetsskvadron Mark (MP/Säk) och Säkerhetskompani Sjö. Förbandets uppgift i krig är att försvara och skydda svenska militärt viktiga anläggningar, fartyg och luftfartyg mot fientliga specialförband.

Se ävenEdit