Öppna huvudmenyn
För den pedagogiska metoden, se Rytmikpedagogik.

Rytmik är den del av musikteorin som beskriver musikens rytm och tempo, det vill säga musikaliska ljuds utsträckning i tiden.

Enligt västerländsk rytmik har en melodi en taktart, som innehåller ett antal slag i varje takt. Melodin har också ett tempo, som avgör hur lång tid som motsvaras av varje taktslag (beats per minute). Tillsammans anger dessa parametrar längden av en takt.

Ett notvärde anger hur lång en ton är, i förhållande till ett taktslag.