Runologisk laboratorium vid Nationalmuseet i Köpenhamn är Danmarks motsvarighet till Runverket. Runologisk laboratoriums syfte är att ge ut nyfunna runinskrifter i Danmark, Skåneland och Grönland inom ramen för Danmarks runinskrifter.

Runologer verksamma vid Runologisk laboratoriumRedigera

Externa länkarRedigera

Runer på Nationalmuseets hemsida