Rubens maskinhistoriska samlingar

arbetslivsmuseum i Götene kommun

Rubens Maskinhistoriska Samlingar är ett museum i Götene kommun[1] i Västergötland.

Rubens maskinhistoriska samlingar

Museet har en omfattande samling av historiskt intressanta kraftproducerande maskiner och arbetsmaskiner från tidsperioden 1860-1960,[2] huvudsakligen av olika typer av ångmaskiner, förbränningsmotorer, veterantraktorer och arbetsmaskiner relaterade till industri, lantbruk och entreprenad.[3]

Museet är öppet för allmänheten efter överenskommelse.[1]

Den 6 juni 2018 tilldelades museet genom Tore Blom H.M. Konungens medalj i 5:e storleken i högblått band.[4] Medaljen delades ut vid en ceremoni på Drottningholms slott den 12 juni.[4] I motiveringen stod “Hans Majestät Konungen har behagat förläna Eder Sin medalj i 5:e storleken i högblått band för förtjänstfulla insatser rörande svenskteknik och industrihistoria”.[5]

HistorikRedigera

Grundaren var verktygsarbetaren Ruben Blom, som på nostalgiska grunder bevarade ett antal ångmaskiner och tändkulemotorer under 1960-talet. Samlingarna växte i takt med sakkunskapen och insikten om maskinernas roll och betydelse för samhällsutvecklingen. Samlandet utvecklades till en livsstil för Ruben Blom och engagerade hela hans familj.[6] Arbetet fortskrider nu i andra och tredje generationen. Sedan 1981 är verksamheten, som bedrivs i privat regi, tillgänglig för allmänheten.

Verksamhetens målsättning är att samla för att bevara, visa och roa.

Samlingens omfattningRedigera

  • Ångmaskiner för fartyg eller för stationärt bruk. Betydande samling av flyttbara ångmaskiner, så kallade lokomobiler, ångplogslokomobiler, ånglastbil, ångspruta med mera.
  • Förbränningsmotorer, företrädesvis av tändkuletyp och fotogenmotorer från 1890 och framåt.
  • Veterantraktorer med början från 1910-talet.
  • Entreprenadmaskiner såsom ångvält och väghyvlar med mera.
  • Arbetsmaskiner och redskap till exempel stenkross, tröskverk, träullshyvel med mera.
  • Verkstadsmaskiner som svarvar, fräsar och bordhyvel.

KällorRedigera