Scots Greys var ett kavalleriregement i den brittiska armén från 1678 till 1971. Under befäl av Wellington sattes de in mot Napoleons kyrassiärer i slaget vid Waterloo 1815. Det fruktade kavalleriet var väldisciplinerat och beväpnat med svärd. Under sitt anfall mot Napoleons kavalleri tog de dock mycket stryk, och retirerade.

Scots Greys, slaget vid Waterloo, 1815