Royal Military Academy Sandhurst är den brittiska arméns militärhögskola, belägen i Sandhurst i Berkshire. Alla officerare i den brittiska armén, och från många andra platser i världen, får sin utbildning vid Sandhurst.

Sandhurst

Historia redigera

Grundades som Royal Military College i Great Marlow 1801, flyttades till Sandhurst 1812, stängdes 1939, men fungerade som träningscentrum för kadetter under andra världskriget, och slogs efter kriget samman med Royal Military Academy i Woolwich, grundad 1741, till The Royal Military Academy Sandhurst som öppnades 1947.[1][2]

Utbildningsprogram redigera

Utbildningen vid RMA Sandhurst sker på fyra olika program: yrkesofficersprogrammet, reservofficersprogrammet, programmet för officerare med särskild kompetens, och programmet för långvägare (befordrade underofficerare).

Program Antagningsvillkor Utbildningstid Utbildningsmål
Yrkesofficer
Commissioning Course
90 % av kadetterna har en civil akademisk examen på grundnivå; övriga lägst studentexamen. 44 veckor Grundläggande militär- och officersutbildning och utnämning till fänrik.
Reservofficer
Reserve Officer Course
Innan kursen har kadetterna gått igenom tre moduler om sammanlagt 6 veckor genom ett reservförband eller en University Officer Training Corps. 2 veckor Grundutbildning till officer och utnämning till fänrik.
Officer med särskild kompetens
Professionally Qualified Officer Course
Yrkesexamen som läkare, veterinär, jurist, tandläkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller teolog. 8 veckor Grundläggande militär- och officersutbildning. Deltagarna är redan utnämnda till kaptener eller löjtnanter när kursen börjar.
Officerkurs för långvägare
Late Entry Officers Course
Före detta underofficerare som innan kursen är utnämnda till kaptener eller löjtnanter. [a] 4 veckor Grundläggande utbildning till officer.
Källa:[4]
  1. ^ Årligen blir ca 50 f.d. uoff befordrade till officerare.[3]

Referenser redigera

Externa länkar redigera