Royal Gorge-bron, (eng: Royal Gorge Bridge), är en gångbro över Arkansas-floden i delstaten Colorado i USA. Det är världens högsta bro, från marken till brobanan. Bron är 268 m lång, 5 m bred och 321 m över ravinens botten.

Bron över Royal Gorge