Royal Crescent är en husrad i Bath, uppförd mellan 1767 och 1774 efter ritningar av John Wood den yngre.[1] Wood ritade den stora svängda fasaden av vad som ser ut att vara omkring 30 hus med joniska kolonner, och det var också allt han gjorde. Varje intressent erbjöds köpa en bestämd längd av fasaden och anlitade sedan en egen arkitekt för att bygga ett hus enligt sina krav. Det som ser ut som två hus i Royal Crescent är ofta endast ett. Baksidan av byggnaden avviker från den övriga stadsplaneringen. Framsidan är helt enhetlig och symmetrisk medan baksidan har en blandning av olika takhöjder och fönstergrupperingar.[2]

Royal Crescent.
En panoramavy över Royal Crescent.
En panoramavy över Royal Crescent.


ReferenserRedigera