Robert Murray (medicinare)

svensk läkare, sjukgymnast och ämbetsman

Robert Murray, född den 2 juni 1846 i Göteborg, död den 6 augusti 1932,[1] var en svensk läkare, sjukgymnast och ämbetsman. Han var sonson till anatomen Adolph Murray, bror till industrimannen George Murray och farfar till domprosten Robert Murray.

Lektion i anatomi vid Gymnastiska Centralinstitutet Stockholm, kvinnliga kursen 1891-1893 med lärare Robert Murray.

Murray blev medicine licentiat 1876 och idkade medicinska studier i Wien 1876–1877. Han genomgick läkarkursen vid Gymnastiska Centralinstitutet 1879–1880, anställdes som extra lärare där 1882, blev lärare 1885 och var 1887–1912 professor och överlärare. Vid Gymnastisk-ortopediska institutet tjänstgjorde Murray som läkare 1879–1888 och fungerade de två sista åren som tillförordnad föreståndare. Vid Lysekils havsbadsanstalt tjänstgjorde Murray som läkare 1872–1912. I Hygiea, Svenska läkarsällskapets förhandlingar och Tidskrift i gymnastik bidrog Murray med en del värdefulla uppsatser rörande sjukgymnastik med mera.

Sin egentliga livsgärning utövade Murray vid Gymnastiska Centralinstitutet, om vilket han själv yttrade sig: "Jag hade på grund af min stränga tjänstgöring att välja mellan att verka hufvudsakligen såsom lärare eller såsom författare; jag valde det förra". Sten Drakenberg kommenterar i Nordisk Familjebok: "Härutinnan gjorde M. tvifvelsutan rätt, ty han hade mycket stora förutsättningar som pedagog. M:s synnerligen omsorgsfullt utarbetade föreläsningar gjorde hans undervisning i hög grad tilldragande. Under sin krafts dagar var M. äfven en erkändt framstående rörelsegifvare." Robert Murray vilar på Djursholms begravningsplats.[2]

KällorRedigera

NoterRedigera