Överlärare kallades i Sverige tidigare högsta chefen för en folkskola. Det var bara läroverk, seminarier och universitet som hade rektorer på den tiden. Överläraren var inte akademiskt utbildad utan var i regel folkskollärare.