Ritardando

musikterm för att tempot blir långsammare

Ritardando, förkortas Rit. är en musikalisk term för att tempot blir långsammare och långsammare.

Ritenuto (återhållet) däremot, innebär att tempot - plötsligt - blir något långsammare.

Se ävenRedigera