Risto Pelkonen

finländsk läkare

Risto Lauri Agathon Pelkonen, född 19 augusti 1931 i Idensalmi, är en finländsk läkare.

Pelkonen, som är specialist i inre medicin och endokrinologi samt innehar specialkompetens i försäkringsmedicin, blev medicine och kirurgie doktor 1963 och var docent vid Helsingfors universitet 1967–1996. Han tjänstgjorde vid Helsingfors universitetscentralsjukhus (HUCS) 1960–1994, bland annat som specialistläkare i endokrinologi 1968–1973 och 1975–1980 samt som avdelningsöverläkare 1980–1994. Han blev läkare vid Försäkringsbolaget Varma 1964 och var överläkare där 1970–1996. Hans skrifter behandlar främst binjure- och hypofyssjukdomar. Han har engagerat sig särskilt för diabetesproblem i forsknings- och patientorganisationer.

Pelkonen tilldelades professors titel 1991 och blev arkiater 1995. Som arkiater har han deltagit livligt i diskussioner rörande etiska problem i läkarverksamhet och forskning med tungt vägande uttalanden i tal och skrift samt vinnlagt sig om fostran av unga läkare. Han blev hedersdoktor vid Tammerfors universitet 2000. Sedan 1992 är han ledamot av Finska Vetenskapsakademien.[1]

KällorRedigera