En ringbrynjeskjorta är ett rustplagg av ringväv. En ringbrynjeskjorta täcker som minst bålen och kan även täcka låren och armarna.

Museal ringbrynjeskjorta
Medeltida bibelillustration som visar hur man enklast tar av sig en ringbrynjeskjorta.

Se även redigera