Ringbrynjeskjorta och ringbrynjehuva

En ringbrynjehuva är ett rustplagg av ringväv. En ringbrynjehuva täcker som minst huvudet utom ansiktet samt halsen, men den kan även täcka nedre delen av ansiktet och övre delen av överkroppen.

Ringbrynjan i Tofta är ett exempel på en välbevarad ringbrynjehuva från mitten av 1200-talet.