Riksståthållare (Tredje riket)

Riksståthållare (tyska Reichsstatthalter) var ett ämbete som skapades i Tyskland efter det nazistiska maktövertagandet 1933. Genom den andra lagen om samordning mellan delstaterna och riket (Zweites Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich), utfärdad i april 1933, skapades riksståthållarämbetet med uppdrag att genomföra den nazistiska politiken i de tyska delstaterna.

Riksståthållarna fick befogenhet att:

  • utnämna och avskeda delstaternas ministerpresidenter (regeringschefer).
  • upplösa delstaternas representativa församlingar (lantdagarna) och utlysa nyval.
  • utfärda och kungöra delstatslagar.
  • utnämna och avsätta viktiga delstatliga ämbetsmän och domare.

Riksståthållarna kunde från 1935 också direkt bli delstatliga regeringschefer. I Österrike efter Anschluss 1938 och i de delar av det ockuperade Europa som anslöts till det Tyska riket utnämndes också riksståthållare.

Riksståthållare i TysklandRedigera

Ståthållardistrikt Säte Ämbetsinnehavare
Baden
(1940–1945 Baden-Elsass)
Karlsruhe Robert Wagner
Bayern München Franz von Epp
Braunschweig/Anhalt Dessau 1933–1935 Wilhelm Loeper
1935–1937 Fritz Sauckel
1937–1945 Rudolf Jordan
Hamburg Hamburg Karl Kaufmann
Hessen Darmstadt Jakob Sprenger
Lippe/Schaumburg-Lippe Detmold Alfred Meyer
Mecklenburg-Schwerin/Lübeck/Mecklenburg-Strelitz
(1934–1937 Mecklenburg/Lübeck)
(1937–1945 Mecklenburg)
Schwerin Friedrich Hildebrandt
Oldenburg/Bremen Oldenburg 1933–1942 Carl Röver
1942–1945 Paul Wegener
Preussen Berlin 1933–1935 Adolf Hitler
1935–1945 Hermann Göring
Sachsen Dresden Martin Mutschmann
Thüringen Weimar Fritz Sauckel
Württemberg Stuttgart Wilhelm Murr

Riksståthållare i de annekterade områdenaRedigera

I de nya ReichsgauSudetenland, Danzig-Westpreußen, Wartheland och Donau- och Alpgau – ledde riksståthållaren förvaltningen. Riksståthållarämbetet var där i personalunion förenad med partibefattningen som Gauleiter.

Ståthållardistrikt Säte Ämbetsinnehavare
Danzig-Westpreußen Danzig 1939–1945 Albert Forster
Kärnten Klagenfurt 1940–1941 Franz Kutschera
1941–1945 Friedrich Rainer
Niederdonau (Niederösterreich) Wien 1940–1945 Hugo Jury
Oberdonau (Oberösterreich) Linz 1940–1945 August Eigruber
Salzburg Salzburg 1940–1941 Friedrich Rainer
1941–1945 Gustav Adolf Scheel
Steiermark Graz 1940–1945 Siegfried Uiberreither
Sudetenland Reichenberg 1939–1945 Konrad Henlein
Tyrolen-Vorarlberg Innsbruck 1940–1945 Franz Hofer
Wartheland Posen 1939–1945 Arthur Greiser
Westmark (Luxemburg och Saarland) Saarbrücken 1941–1944 Josef Bürckel
1944–1945 Willi Stöhr
Storwien Wien 1940 Josef Bürckel
1940–1945 Baldur von Schirach

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Reichsstatthalter, 19 januari 2010.