Riksdagen 1751–1752

Riksdagen 1751–1752 ägde rum i Stockholm.

Ständerna sammanträdde den 19 september 1751. Det viktiga valet av lantmarskalk föll på Hattpartiets kandidat Henning Adolf Gyllenborg som fick 554 röster. 276 röster tillföll Mattias Alexander von Ungern-Sternberg, som tillhörde Mösspartiet. De övriga ståndens talmän blev följande:

Riksdagen avslutades den 8 juni 1752.

Externa länkarRedigera