Öppna huvudmenyn

Riksbibliotekarie

chef och bibliotekarie för Kungliga biblioteket
Sveriges riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg i samspråk med Sveriges riksarkivarie Karin Åström Iko i samband med att Kungliga Biblioteket överlämnade medeltida pergamentomslag till Riksarkivet 2018.

Riksbibliotekarien är chef och bibliotekarie för Kungliga biblioteket (KB). Som myndighetschef har riksbibliotekarien det övergripande ansvaret för KB:s verksamhet. KB:s uppgifter är fastlagda i instruktionen och allmänna verksförordningen för Kungliga biblioteket.

Se ävenRedigera