Riemanns avbildningssats säger att om är ett enkelt sammanhängande öppet icke-tomt område som inte är hela så existerar det en biholomorf funktion från till den öppna enhetsdisken . Detta är ekvivalent med att säga att är konform med .

Externa länkarRedigera