Ej att förväxla med Rickard Nordin.

Carl Richard Nordin, född den 8 juli 1867 i Gunnilbo, Västmanland, död den 14 april 1929, var en svensk skolman och historiker.

Nordin blev student i Uppsala 1888, filosofie doktor där 1893, läroverksadjunkt i Karlstad 1903, lektor 1907 i Östersund och 1908 i Uppsala. Åren 1899–1902 var han redaktör för Nya Wermlandstidningen och 1902–1905 för Värmlands Dagblad. Åren 1919–1922 och från 1925 satt han i redaktionen för Dagens tidning: svensk tidning för kristendom, kultur och politik. Han skrev ett stort antal historiska arbeten, läroböcker och inlägg i skolfrågor. Han var medutgivare av den tyska historiska tidskriften "Klio" och redigerade den av honom 1901 uppsatta "Tidning för Sveriges läroverk".

Bibliografi (i urval) redigera

  • Studien in der Themistoklesfrage (1893)
  • Die äussere Politik Spartas zur Zeit der ersten Perserkriege (1895)
  • Alexander den store (1895)
  • Nya vägar: ströftåg bland svenska stridsfrågor. 1. Ett konservativt program för svensk politik ("af Björn Orädd", 1900)
  • Den tyska historie- och geografiundervisningens förtjänster och fel: intryck från besök vid tyska gymnasier (1907)
  • Folkskollärarnas tillträde till universitetet: föredrag vid studentföreningen Heimdals offentliga diskussion i Uppsala den 8 mars 1912 (1912)
  • Det stora skolförslaget: ett ord till hela Sveriges folk om undervisningsväsendets avsedda socialisering (1922)
  • Lektorer och andra skolfuxar (1929)

Översättning redigera

  • Aristoteles: Aristoteles: den grekiska antikens mångsidigaste forskare: ur hans historiska och statsvetenskapliga skrifter (en essay och en tolkning af Richard Nordin, 1906)

Källor redigera