Residual

Wikimedia-förgreningssida

Residual kommer från latin och betyder finnas kvar eller återstå. Allmänt används begreppet residual för det som finns kvar när något dragits bort.

MatematikRedigera

I statistik används ordet residual vanligen för skillnaden mellan ett observerat värde och det värde som gäller en viss teoretisk modell. Begreppet är centralt inom regressionsanalysen.

MedicinRedigera

Inom medicin används ordet om det som finns kvar och inte kan avges, till exempel inom spirometrin där residualvolymen är den luftvolym som finns kvar i lungorna när man andats ut allt man kan.

På liknande sätt mäts residualurinet.