Residual kommer från latin och betyder finnas kvar eller återstå. Allmänt används begreppet residual för det som finns kvar när något dragits bort.

MatematikRedigera

 
Residualerna är längden på sträckorna mellan de datapunkterna (blå) och regressionslinjen (röd).

I statistik används ordet residual vanligen för skillnaden mellan ett observerat värde och det värde som gäller en viss teoretisk modell. Begreppet är centralt inom regressionsanalysen, då de ska minimeras.[1]

MedicinRedigera

Inom medicin används ordet om det som finns kvar och inte kan avges, till exempel inom spirometrin där residualvolymen är den luftvolym som finns kvar i lungorna när man andats ut allt man kan.

Residualurin avser den urin som blir kvar i urinblåsan efter urinering.[2][3]

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Vejde, Olle (1962). Hur man räknar statistik - Metoder och exempel. Stockholm: Natur & Kultur 
  2. ^ Lindskog, Bengt I.; Malmquist, Jörgen (2020). Medicinsk terminologi (7). Lund: Studentlitteratur. ISBN 9789144122793 
  3. ^ Malmquist, Jörgen; Lundh, Bengt (2016). Medicinska ord: det medicinska språket: begrepp, definitioner, termer (6., [rev. och utök.] uppl.). Lund: Studentlitteratur. sid. 346–347. Libris 18850792. ISBN 978-91-44-10979-4